PRIVACYVERKLARING (2020)

De pedagogische praktijk, ingeschreven in het handelsregister onder nummer BE0824718051 en met het visumnummer 290623, met het bezoekadres Nieuwe Kassei 79 te 1790 Affligem, rechtsgeldig vertegenwoordigd door Mevr. Hilde Werrebrouck, hecht veel waarde aan een zorgvuldige omgang met uw gegevens. Daarom deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens door persoonlijk contact

De pedagogische praktijk verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van de diensten van de praktijk en/of omdat u deze gegevens zelf verstrekt heeft tijdens de intake ( eerste gesprek in de praktijk) Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die worden verwerkt:

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummers
 • E-mailadressen
 • Inhoudelijke informatie die u actief verstrekt en relevant zijn voor de uitvoering van de begeleiding.
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch
 • Bankrekeningnummer indien kosten voor de dienstverlening door cliënt en/of diens wettelijk vertegenwoordiger(s) zelf betaald worden
 • Resultaten van diagnostisch onderzoek afgenomen door Mevr. Werrebrouck

Een afdruk van deze gegevens ondertekent de cliënt, dit blad is het “papieren dossier”. Dit papieren dossier krijgt zijn plaats in een afsluitbare kast met code.

TOEGANG?

Geen andere persoon dan Mevr. Werrebrouck heeft toegang tot deze gegevens in de afsluitbare kast. De cliënt heeft ten allen tijde recht op deze gegevens.

DELEN?

Deze gegevens draagt Mevr. Werrebrouck niet over aan een andere onderneming tenzij op expliciete vraag van de cliënt zelf. Deze overdracht gebeurt aan de hand van een papieren versie dat aan de cliënt gegeven wordt. Deze papieren versie krijgt Mevr. Werrebrouck’s handtekening en dit op elke pagina van het verslag. Deze met de handtekeningen is de officiële versie van het verslag. De ouders bekomen omwille van praktische overwegingen ook een pdf-file maar deze is niet het officiële verslag. De betrokken cliënt zelf verstuurt de bekomen gegevens in de vorm van een verslag naar externen.

WAAROM?

Deze gegevens worden bijgehouden om de gewenste begeleiding te kunnen bieden en om de hulpvraag zo optimaal mogelijke te kunnen beantwoorden, zoals mondeling overeengekomen tijdens het eerste gesprek. Deze gegevens zijn nodig om U te contacteren, per telefoon of schriftelijk.

 • gerechtvaardigd belang: de verwerking van de bovenstaande gegevens zijn noodzakelijk om mijn activiteit uit te voeren.
 • toestemming: ik heb ondubbelzinnig en expliciete toestemming verkregen van de cliënt door middel van de handtekening op dit document.

TIJDSPANNE?

Indien een cliënt naar de praktijk komt, worden de persoonlijke gegevens bijgehouden door Mevr. Werrebrouck in een afgesloten kast met code, zolang de persoon in begeleiding is. Op het einde van de begeleiding krijgt de betrokken cliënt zijn papieren dossier mee naar huis ( cliënt = dossierverantwoordelijke).

Persoonsgegevens bekomen via site

Indien een persoon het invulformulier invult op de site, wordt deze binnen de 24 uur telefonisch gecontacteerd => er wordt info gegeven of een intake vastgelegd. De gegevens in de mailbox worden verwijderd van het moment dat er een telefonisch contact geweest is.


De pedagogische praktijk neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruikt, neem dan contact op met Mevr. Werrebrouck.

Contacteer mij voor meer info, een afspraak of een intake gesprek...