Trainingen voor kinderen en jongeren

De sociale vaardigheidstraining bestaat uit een aantal groeps- of individuele sessies. Afhankelijk van de zorgen van de ouders, de leerkrachten en de wensen van de kinderen/jongeren kan de inhoud van de sessies aangepast worden. In de eerste plaats willen we kinderen/jongeren ‘sterker’ en weerbaarder maken door onder andere te werken aan hun zelfvertrouwen. Daarnaast willen we sociaal inzicht bijbrengen en hun bewuster maken van hun gedachten en gedragingen.

In de training ‘Eigen baas over je gedachten’ leren kinderen de baas te worden over negatieve gedachten, gevoelens en gedragingen. Ze leren positief denken en problemen effectief aan te pakken. Positief denken is realistisch denken. Het is de vaardigheid om de goede kanten van het leven te zien en bij moeilijke gebeurtenissen niet negatiever te denken dan nodig is.

Thema's

Thema's sociale vaardigheidstraining

Jonge kinderen (6 tot 9 jaar) leren:

 • praten en luisteren
 • 'neen' zeggen
 • Wat ze moeten doen en zeggen als een vriendje met iets anders wil spelen.
 • Wat ze moeten doen, zeggen en denken als ze gepest worden

Oudere kinderen (9 tot 12 jaar) leren:

 • Hoe je met iemand kennis maakt
 • Hoe je een compliment geeft en ontvangt
 • Gevoelens herkennen en benoemen
 • Omgaan met en inzicht in pesten
 • Niet-helpende gedachten te herkennen en om te buigen
 • Hun mening te geven

Eigen baas over je gedachten

De kinderen van het vierde leerjaar leren:

 • Optimistisch denken
 • Omgaan met piekeren en stress
 • Oplossingsgericht denken
 • Hun lichaam ontspannen
 • Beter inslapen
 • Zelfvertrouwen opbouwen

Praktische info

Deze trainingen bestaan uit 6 à 8 sessies van 1,5 à 2 uur.

Waar: Affligem of Theraplus te Lebbeke of op JULLIE school

Wie: Hilde Werrebrouck (gecertificeerde trainer) en collega psycholoog/orthopedagoog

Contacteer mij voor meer info, een afspraak of een intake gesprek...